ALEKSANDROVASTORE

Extraordinary and Limited.

Бисквитки и поверителност

Ние от aleksandrovapolin.com изключително държим на конфиденциалността Ви и на начина, по който събираме и използваме личните Ви данни. Целта на тази Декларация за поверителност и бисквитки има за цел да Ви информира относно типа на вашите лични данни, които събираме, както за и начина, по който използваме тази информация. Тя се отнася до всички сайтове, които са собственост на АЛЕКСАНДРОВА-БГ ЕООД, а именно www.aleksandrovapolin.com

АЛЕКСАНДРОВА-БГ ЕООД обработва и съхранява данни от личен характер в ЕС и може във всеки момент да докаже, че спазва законите на Европейския съюз, както и принципите, определени чрез този документ.

Всички сайтове, собственост на АЛЕКСАНДРОВА-БГ ЕООД отговарят на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни („GDPR“), на Регламент (ЕС) 2016/679, който представлява законодателен акт със задължителен характер.

Тази декларация за поверителност е задължение на АЛЕКСАНДРОВА-БГ ЕООД, което носи отговорност в общ смисъл за осигуряване на съответствието. Длъжностното лице по защита на личните данни (DPO) е отговорно за прилагането на нашата политика за защита на личните данни, която е неразривно свързана с декларацията за поверителност. DPO осигурява ежедневно съответствието и взема участие при разрешаването на всички въпроси, свързани със защитата на личните данни.

АЛЕКСАНДРОВА-БГ ЕООД определя целите и методите за обработка на данните, въведени и събирани онлайн като се приема за контролиращ данните.

 1. Принципи за защита на данните
 • Събирането на данните ще се извършва само за определените, ясно посочени и законни цели. Данните няма да бъдат обработвани от трети страни по начин, несъвместим с тези цели;
 • Личните данни ще бъдат точни и актуализирани при необходимост;
 • Обработката на личните данни ще се извършва по законен, справедлив и прозрачен начин;
 • Всички лични данни ще останат поверителни и ще се съхраняват по начин, който осигурява необходимата сигурност;
 • Личните данни няма да бъдат споделяни с трети страни, освен ако това не е необходимо за целите на предоставяне на услуги съгласно споразуменията;
 • Засегнатите лица имат право да поискат достъп до лични данни, поправката и изтриването им, несъгласие с или ограничаване на обработката на данни и правото за преносимост на данните.
 1. Лични данни
 • Личните данни са всяка информация, която може да бъде свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация лице (субект).
 • Личните данни включват всички видове пряка или непряка информация (т.е. използвани във връзка с други данни), които се отнасят до субекта – име, дата на раждане, адреси, електронни адреси, телефонни номера и др.
 1. Събиране на лични данни
 • Данните, които събираме може да включват:
 • Име и данни за контакт (Вашето име и фамилия, електронна поща, пощенски адрес, телефонен номер и други подобни данни за контакт).
 • Събираме данни за вашето устройство и как Вие и Вашето устройство взаимодействате с нашите продукти.
 • Събираме данни за устройството и мрежата, които използвате, за да достигнете до нашите продукти. Това включва данни за операционни системи и софтуерни приложения, инсталирани на устройството ви, включително продуктови ключове. Също така се включват IP адреса, регионалните настройки и езиковите настройки.
 1. Цел на събирането на лични данни
 • Информиране на клиентите/купувачите за състоянието на профила им, включително потвърждаване, изпращане и фактуриране на поръчките, разглеждане на отказани поръчки или всякакви въпроси, свързани с поръчка или със закупените стоки и/или услуги;
 • Изпращане на информационни бюлетини и/или периодични уведомления по електронен път (електронна поща, SMS)
 • Бисквитки: Уебсайта трябва да използва „бисквитка“ от първа страна, както и да предостави достъп до нейната информация. „Бисквитката“ се поставя от уебсайта и по този начин може да се използва само във връзка с този уебсайт. Следователно връзката между вътрешното проследяване на потребителите на този уебсайт и проследяването им на други уебсайтове не е технически възможно чрез една ѝ съща „бисквитка“.
 • За да се отпишете или откажете (opt-out) , моля изпратете имейл до info@aleksandrovapolin.com
 • Данните от личен характер на купувача могат да бъдат предоставяни на Главна прокуратура, полиция, съдилища и други компетентни държавни органи, на основание и в рамките на правните разпоредби, в резултат на изрично формулирани искания.
 1. Използване на личните данни
 • Ще използваме личните данни само за целта, за която са събрани и ще ги съхраняваме само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на горепосочената цел.
 • Ще пазим данните на клиента за периода, в който профилът му е активен за някоя от посочените по-горе цели.
 • Достъпът до лични данни е строго ограничен до служителите на АЛЕКСАНДРОВА-БГ ЕООД, сдруженията, които притежават необходимите разрешителни и ясно определена нужда за използване на данните.
 • Ако потребителите не желаят личните им данни да бъдат споделяни с тези компании, ги молим да се свържат с нас на адрес info@aleksandrovapolin.com
 1. Сигурност на обработката
 • Ще обработваме данните по безопасен начин, ще прилагаме и поддържаме подходящи технически мерки за защита на Вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, разкриване или неоторизиран достъп, особено когато обработката включва предаване на данни по мрежа, както и срещу всяка друга форма на незаконна обработка.
 • Въпросите, свързани със сигурността на личните данни могат да се изпращат към АЛЕКСАНДРОВА-БГ ЕООД на адрес info@aleksandrovapolin.com
 1. Достъп и промяна или изтриване на личните данни
 • Клиентите имат право във всеки момент да поискат: промяната, изтриването или ограничаването на обхвата на обработката на събираните данни.
 • С цел поддържане на актуалността на личните данни, препоръчваме на потребителите да ни информират за всяка промяна или несъответствие.
 • За да видите или промените лични данни или да получите информация, свързана с личните данни (ако по искане на трета страна, съхраняваме или обработваме Вашите лични данни), моля, свържете се с нас на адрес: manager@aleksandrovapolin.com
 • Искане с дата и подпис.
 1. Оплаквания
 • Клиентите имат право да направят оплакване, свързано с обработката на личните им данни. Всички въпроси и оплаквания ще бъдат обработвани от  АЛЕКСАНДРОВА-БГ ЕООД  в разумен срок и в съответствие с вътрешните процедури.

Оплакванията могат да бъдат изпращани на manager@aleksandrovapolin.com

 1. Промяна в настоящата политика

Настоящата политика може да бъде актуализирана периодично, например след промяна във валидното законодателство или промяна в корпоративната структура на АЛЕКСАНДРОВА-БГ ЕООД.
В случай на промени в този материал, клиентите ще бъдат уведомени по електронната поща или чрез уебсайта, преди промените да влязат в сила.
Приканваме клиентите периодично да преглеждат тази страница, за да са информирани относно новостите в практиките ни за поверителност.
След прочитането на документа сте уведомени, че произтичащите Ви от закона права са гарантирани, а именно – правото на информация, правото на достъп до данни, правото на намеса, правото на възражение, правото да не бъдете обект на индивидуално решение, правото да се обръщате към правосъдните органи, в случай на нарушаване на правата Ви, гарантирани от Закон №677/2001 за защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното разпространение на такива данни.

 1. Бисквитки

Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои бисквитки или да Ви предупреждава, когато уеб сайтовете задават или имат достъп до бисквитки. Ако деактивирате или откажете бисквитките, моля, имайте предвид, че някои функционалности на онлайн магазина на aleksandrovapolin.com може да станат неактивни или да не функционират правилно. Може да откриете видовете бисквитки, които събираме по-долу:

10.1 Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са задължителни за нормалната работа на уеб сайта и не могат да бъдат изключвани. Обикновено се използват, за да поддържат персоналните Ви настройки на сайта или вход в него. Можете да настройте браузъра, който използвате да блокира или да Ви съобщава за тези бисквитки, но това ще попречи на функционалността на сайта.

 

Бисквитка Описание
WordPress_test_cookie Тества дали браузъра е активиран.